Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie korzysta z plików cookies na swojej stronie. Zgadzasz się? Tak, zgadzam się

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE

Regulamin Sklepu Internetowego Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży artykułów dostępnych w na stronie internetowej sklepu.

Warunki ogólne, warunki zamawiania i sprzedaży

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, z siedzibą w Krakowie, ul. Sławkowska 12, tel. +48 604 478 418, NIP: 676-247-29-99, REGON: 123045496, adres sklep@ekonsument.pl, strona internetowa: www.sklep.ekonsument.pl
 2. Zamówienia na produkty należy składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.sklep.ekonsument.pl
 3. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego. Podanie numeru telefonu lub/i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Jeżeli zamówienie nie zostanie potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia jest to równoważne że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
  Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 8. Sklep Internetowy Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do zakresu zamówienia, danych zamawiającego lub nie zawierających wszystkich danych wskazanych w formularzu zamówienia.
  W takim przypadku Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, iż zamówienie nie zostało przyjęte oraz o powodach odrzucenia zamówienia.
 9. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 10. Prezentowane na stronie www.sklep.ekonsument.pl ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
 11. Zamówienia realizowane są w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania należności za produkt. W nielicznych przypadkach, np. opóźniające się dostawy towaru, termin ten może ulec wydłużeniu, jednakże nie przekracza on 21 dni. Wszystkie informacje na temat Twojego zamówienia uzyskasz kierując pytanie pod numer telefonu +48 604 478 418 lub drogą elektroniczną na adres sklep@ekonsument.pl
 12. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie informuje i zastrzega, że asortyment podany z ofercie handlowej może być w danej chwili niedostępny. Informacja na temat dostępności towaru, podana na stronie, ma jedynie charakter informacyjny i nie może być podstawą roszczeń wobec właściciela Sklepu Internetowego.
  W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może On całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
 13. Do każdej przesyłki dołączany jest dokument handlowy (faktura VAT lub paragon fiskalny) oraz certyfikat gwarantujący, że wykonanie i zakup nie łamią prawa przysługujacych właścicielowi oryginału, a reprodukcja została wykonana według przyjętych i opisanych przez wykonawcę standardów.
 14. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski. W szczególnych przypadkach, realizacja może być rozszerzona o kraje Unii Europejskiej.
 15. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
  1. przedpłatą
 • przelewem na wskazane konto,
 • w systemie dot-pay

Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje także możliwość odbioru osobistego w biurze Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie (ul. Sławkowska 12, Kraków), po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym. Koszt wysyłki podany w potwierdzeniu zamówienia określony jest orientacyjnie i może ulec niewielkiej zmianie, lecz nie więcej niż 20 %

 1. Rejestrując się na stronie Sklepiku możesz wyrazić zgodę na zapisanie Twoich danych w bazie subskrybentów Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie w celu informowania Cię o działaniach i kampaniach oraz o możliwości wsparcia Fundacji. Więcej w polityce prywatności.

Warunki reklamacji

 1. W przypadku gdy opakowanie towaru, po jego dostarczeniu, nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, nabywca jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru, pod rygorem uznania, iż towar został dostarczony nabywcy w stanie wolnym od wad.
 2. W przypadku gdy dostarczony towar jest wadliwy lub uszkodzony, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie dostarczy towar wolny od wad i uszkodzeń lub dokona naprawy w terminie 30 dni od dnia odbioru towaru od nabywcy, pod warunkiem poinformowania sklepu internetowego niezwłocznie o wykryciu wady lub uszkodzenia oraz przedstawienia przez nabywcę dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym.

Pozostałe postanowienia

 1. Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte w witrynie stanowią własność Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek innym polu eksploatacji jest dopuszczalne wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie.
 2. W razie zaistnienia wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem telefonu + 48 604 478 418
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.