Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie korzysta z plików cookies na swojej stronie. Zgadzasz się? Tak, zgadzam się
Aby realizować cele statutowe, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie gromadzi dane osobowe oraz dane dotyczące Twoich odwiedzin na naszych stronach oraz działań i kampanii, w które się angażujesz.
 
Ochrona prywatności jest dla nas ważna, dlatego przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania Twojej prywatności, niezależnie od tego czy angażujesz się w akcje, wspierasz nasz finansowo, kupujesz rzeczy w naszym Sklepiku czy po prostu odwiedzasz nasze strony.
 
Administrator
 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie z siedzibą w Krakowie, przy ul. Sławkowskiej 12 jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (zwanego dalej RODO). Gromadzimy i przetwarzamy dane, które są niezbędne do wykonywania statutowych celów Fundacji na podstawie Twojej zgody albo w przypadku realizacji Twojego zamówienia, w związku z zawieraniem transakcji.
 
Twoje prawa
 
Do swoich danych masz dostęp, możesz żądać ich poprawienia, usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo wycofać udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie. Masz prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora. W przypadku, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Szczegółowe objaśnienie, jakie dane i jak są przetwarzane, oraz dla kogo są dostępne, znajdują się poniżej:
 
Strony internetowe
 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest operatorem stron i serwisów:
Danymi zbieranymi i przetwarzanymi przez powyższe strony w obu domenach zarządza jedynie zespół Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Strony znajdującej się na bezpiecznym serwerze zlokalizowanym w Polsce, którego dostawca zapewnia zgodność przetwarzania z wymogami UE, a dane przekazywane są szyfrowanym połączeniem przy użyciu certyfikatu SSL.
 
Podczas wizyty na naszych stronach zbierane automatycznie są takie dane użytkowników, jak: adres IP (anonimizowany), typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą narzędzia Google Analytics), co pomaga nam sprawnie administrować stronami i zapewnić im wysoką jakość merytoryczną.
 
Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Użytkownicy mogą korzystać z nich anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji.
 
Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).
 
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka). Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 
Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).
 
Apele i petycje
 
Czasami, gdy widzimy, że takie działania mogą przynieść pożądaną zmianę organizujemy albo bierzemy udział w zbieraniu podpisów pod petycjami i apelami. Są to zazwyczaj apele lub petycje skierowane do firm, a czasami także do polityków. Podpisy zbieramy za pomocą naszej strony www.ekonsument.pl. Prosimy Cię w nich o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu. Jeżeli podasz nam swój numer telefonu, w pewnych sytuacjach możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie lub za pomocą SMS w celu dalszego wsparcia danej kampanii. Podanie tej informacji jest jednak dobrowolne. Bez twojej wiedzy nie zbieramy innych danych, takich jak płeć (choć dla celów analitycznych możemy ją wnioskować na podstawie Twojego imienia), zawód, lokalizacja czy dokładniejsze dane teleadresowe. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną zapisane przez nas w bazie subskrybentów CiviCRM w celu informowania Cię o kolejnych naszych działaniach i kampaniach oraz o możliwości finansowego wsparcia.
 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie nie udostępnia zgromadzonych podczas prowadzonych petycji i apeli danych, chyba że działania podjęte przez Ciebie w kampanii tego wymagają. Kiedy zbieramy podpisy pod petycją, dostarczymy jej adresatowi listę imion, nazwisk i miejsc zamieszkania podpisanych osób. Jeżeli weźmiesz udział w akcji, która polega na wysyłaniu e-maili do wybranej osoby (apel), na przykład konkretnej firmy, wtedy ta osoba otrzyma wiadomość z Twoim imieniem, nazwiskiem i adresem email.
 
Spacerownik i Dobre Zakupy
 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie prowadzi dwa serwisy Spacerownik po świadomej konsumpcji, gdzie użytkownicy mogą wprowadzać dane dotyczące miejsc przyjaznych świadomym konsumentom oraz Dobre Zakupy, gdzie użytkownicy mogą wprowadzać dane dotyczące odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie marek/firm. W obu przypadkach zbierane są dane dotyczące konkretnych przedsiębiorstw i są one podawane poprzez formularze on-line znajdujące się na stronie www.ekonsument.pl. Osoba zgłaszająca dane miejsce do formularza on-line na stronie serwisu Spacerownik musi podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy. Ma to na celu umożliwienie nam weryfikacji danego miejsca poprzez ew. kontakt e-mailowy lub telefoniczny (czy faktycznie jest przyjazne świadomej konsumpcji) oraz ew. wyjaśnienie i skorygowanie błędów/nieścisłości. W przypadku serwisu Dobre Zakupy zbierane są takie dane jak Nazwa marki, Nazwa firmy, do której marka należy, Adres firmy, Dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, telefon, e-mail). Podanie tych danych nie jest obowiązkowe.
 
Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane podane podczas wypełniania obu formularzy (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) zostaną zapisane przez nas w bazie subskrybentów CiviCRM w celu informowania Cię o kolejnych naszych działaniach i kampaniach oraz o możliwości finansowego wsparcia.
 
Newslettery i mailingi
 
Newslettery i mailingi wysyłane są przez nas za pomocą systemu CiviCRM – wewnętrznej bazy Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie służącej do zarządzania kontaktami i gromadzenia informacji znajdującej się na bezpiecznym serwerze zlokalizowanym w Polsce, którego dostawca zapewnia zgodność przetwarzania z wymogami UE, a dane przekazywane są szyfrowanym połączeniem.
 
Używamy mechanizmu, który pozwala nam sprawdzić, czy otworzyłeś e-maila, którego do Ciebie wysłaliśmy. W tym celu w naszym mailingu umieszczony jest przezroczysty piksel – klikając w swoim programie pocztowym zgodę na wyświetlanie obrazków, wyświetlasz też ten piksel, dając nam w ten sposób znać, że otworzyłeś/-aś mailing. Dzięki temu wiemy mniej więcej, jaki procent subsrybentów interesuje się przesyłanymi przez nas informacjami i bierze udział w prowadzonych przez nas kampaniach.
 
Podane przez subskrybentów dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon (opcjonalnie) są przetwarzane przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie wyłącznie w celu przesyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i kampaniach oraz o możliwości finansowego wsparcia. Podany adres e-mail jest kojarzony w systemie CRM z innymi danymi, wynikającymi z interakcji z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie. W zależności od historii interakcji, zakres danych może obejmować: imię, nazwisko, pełnioną funkcję i nazwę reprezentowanej instytucji oraz inne dane, które konkretna osoba dobrowolnie przekazała Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Dane przetwarzane w systemie CRM są wykorzystywane w celu zarządzania przez nas relacjami z otoczeniem, planowania przez nas działań i prowadzonych kampanii służących do realizacji celów statutowych.
Subskrybenci naszych mailingów mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe subskrybentów nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zapewnia subskrybentom możliwość usunięcia danych z bazy wysyłkowej w każdym momencie, bez podawania powodu. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów wystarczy kliknąć w link rezygnacji znajdujący się na dole każdego e-maila lub napisać do nas na adres info@ekonsument.pl (prosimy umieścić w temacie maila słowa „Dane Osobowe”).
 
Dane darczyńców
 
Fundację Kupuj Odpowiedzialnie można wspierać finansowo, przekazując darowizny przelewem na konto lub za pośrednictwem systemu Dotpay do wpłat online. W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres zameldowania darczyńcy, informację o wysokości darowizny – informacje te widoczne są w opisie przelewu, a także adres e-mail, jeśli zostanie on podany w tytule przelewu. W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu Dotpay prosimy o podanie kwoty darowizny, zaś Dotpay wymaga adresu e-mail, który jest potrzebny do technicznej obsługi płatności. Podanie tych danych jest niezbędne do przekazania darowizny za pośrednictwem Dotpay.
 
Dane darczyńców przetwarzamy w systemie CiviCRM oraz w dokumentacji księgowej. Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to m.in. obowiązek informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wszelkich transakcjach, które zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie należy uznać za podejrzane.
 
Raz lub dwa razy w roku wysyłamy na adresy podane w przelewach bankowych i za pomocą systemu Dotpay podziękowania oraz egzemplarze naszych materiałów edukacyjnych i innych publikacji. Do przesłania podziękowań wykorzystujemy również przekazane nam adresy e-mail. Jeśli ktoś nie życzy sobie takiego kontaktu z naszej strony, może w tytule przelewu dopisać „Brak adresu” lub swój sprzeciw przesłać na adres: info@ekonsument.pl.
 
Dane osób, które przekazały nam 1% swojego podatku
 
Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Przetwarzamy imię, nazwisko, adres zamieszkania podatnika i jego/jej współmałżonka/-ki (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), wysokość przekazanej kwoty oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone przez podatników w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Na adresy przekazane nam przez urzędy skarbowe wysyłamy podziękowania oraz egzemplarze naszych materiałów edukacyjnych i innych publikacji.
 
Dane osób, które przekazały nam 1%, przetwarzamy w systemie CiviCRM. Nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osoby, które przekazały nam 1% podatku, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Mogą też – pisząc na adres: info@ekonsument.pl – sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu, zastrzec, żebyśmy nie kontaktowali się z nimi za pośrednictwem poczty lub wskazać inny adres do korespondencji.
 
Dane klientów Sklepiku
 
Aby zdywersyfikować nasze żródła pozyskiwania funduszy i jednocześnie realizować nasza misję (promocja odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji) naszym sympatykom oferujemy możliwość zrobienia odpowiedzialnych i etycznych zakupów za pomocą naszego Sklepiku na stronie www.sklep.ekonsument.pl. Sklep ten obsługiwany jest przez darmowe Oprogramowanie PrestaShop i znajduje się na bezpiecznym serwerze zlokalizowanym w Polsce, którego dostawca zapewnia zgodność przetwarzania z wymogami UE, a dane przekazywane są szyfrowanym połączeniem.
 
Aby zrealizować zamówienie w Sklepiku musisz się zarejestrować i podać nam takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon (opcjonalnie). Rejestrując się na stronie Sklepiku możesz wyrazić zgodę na zapisanie Twoich danych w bazie subskrybentów CiviCRM Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie w celu informowania Cię o naszych działaniach i kampaniach oraz o możliwości finansowego wsparcia.
 
Realizując zamówienie musisz nam także podać swój adres byśmy mogli je do Ciebie wysłać oraz numer telefonu w przypadku wyboru sposobu dostawy za pomocą przesyłki kurierskiej.
 
Dane osób, które zarejestrowały się i dokonały zakupu w naszym Sklepiku, przetwarzamy w systemie CiviCRM. Nie są one udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osoby, które zarejestrowały się i dokonały zakupu w naszym Sklepiku, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Mogą też – pisząc na adres: info@ekonsument.pl lub sklep@ekonsument.pl – sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu, zastrzec, żebyśmy nie kontaktowali się z nimi za pośrednictwem poczty lub wskazać inny adres do korespondencji.
 
 
Polityka prywatności Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.